CLÀUSULA PER AL FORMULARI DE LA WEB

 

Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal , se l’informa que les dades personals proporcionades s’incorporaran ( o actualitzaran ) als fitxers de SAUMELL AUTOMATISMOS INDUSTRIALES S.L.

La finalitat del tractament de les dades serà la de gestionar les dades dels clients / usuaris , que accedeixin al formulari de contacte de la pàgina web de l’entitat.

Les dades personals sol·licitades en aquest document són de caràcter obligatori , pel que la seva no cumplimentació suposa la impossibilitat de la seva inclusió en els fitxers abans descrits i de complir amb la finalitat definida en el paràgraf anterior vostè té dret a l’accés, rectificació , cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei , que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit al responsable dels mateixos en l’adreça de correu electrònic: sai@saisl.com